Garantie, defecten en manco's

MFP Trading hanteert een normale garantie termijn van 3 maanden. De garantie is niet van toepassing als er sprake is van slijtage of ondeugdelijk gebruik van de onderdelen.

Manco’s in de verpakking kunnen voorkomen. MFP werkt samen met Humamitas in Barendrecht voor het verpakken van de zakjes. Hiermee probeert MFP aan haar sociale verplichting in de gemeente te voldoen. Het werken met mensen met een beperking kan heel af en toe resulteren in het niet volledig of over volledig zijn van de verpakking.

Wij hanteren daarom een +/- 3% tolerantie op het aantal stuks in de zakjes.